تسلا احتمالا نمونه اولیه ربات «اپتیموس» را مهر ماه به نمایش می‌گذارد